PRAVIDLA

PRAVIDLA
KONTROLY

Tyto webové stránky provozuje cccoong.com.  Tyto podmínky použití a jakékoli samostatné smlouvy, jejichž prostřednictvím vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Spojeného království. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na bdgddffdf.top nabízející tyto stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, za předpokladu, že souhlasíte se všemi zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.  

Návštěvou našich webových stránek a/nebo nákupem čehokoli od nás se přihlásíte k odběru naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („PODMÍNKY“, „Podmínky“), včetně dodatečných podmínek zde uvedených a / nebo dostupné přes hypertextový odkaz.  Tyto PODMÍNKY se vztahují na všechny uživatele Stránek, včetně, ale bez omezení na uživatele, kteří jsou prohlížeče, prodejci, kupující, prodejci a/nebo autoři obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto PODMÍNKY. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito PODMÍNKAMI.    Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádnou ze služeb. Pokud jsou tyto PODMÍNKY považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto PODMÍNKY.   

Všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu také podléhají těmto PODMÍNKÁM. Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejnovější verzi PODMÍNEK. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit kteroukoli část těchto PODMÍNEK zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce.       Vaše další používání nebo přístup na stránky po zveřejnění změn představuje souhlas s těmito změnami.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ONLINE OBCHODU Přijetím

těchto podmínek prohlašujete, že jste legální v zemi svého bydliště nebo plnoletí v zemi vašeho bydliště, a souhlasíte s tím, že nezletilým povolíte používat tyto webové stránky.
Když používáte Službu, nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu nebo porušovat jakýkoli zákon ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, zákonů o autorských právech).
Nesmíte nahrávat žádné červy, viry nebo jiný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služby.

ODDÍL 2 – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (s výjimkou informací o kreditní kartě) může být přenášen v nezašifrované podobě a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; (b)  změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům sítí nebo propojovacích zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po síti vždy zašifrovány.  
Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, kopírovat, duplikovat, prodávat, dále prodávat ani používat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, jejímž prostřednictvím je Služba poskytována. .   
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost, pokud informace uvedené na této stránce nejsou správné, úplné nebo aktuální. Materiál na této webové stránce slouží pouze pro informační účely a neměl by být používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálními zdroji informací. Jakékoli použití materiálu na této webové stránce je na vaše vlastní riziko.   
Tato stránka může obsahovat historické informace. Historická data jsou nutně zastaralá a slouží pouze pro informační účely. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto webových stránek, nejsme však povinni aktualizovat informace na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich webových stránkách.      

Služby se řídí a vykládají v souladu se zákony Spojeného království.

KAPITOLA 4 - ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).
Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY A SLUŽBY (POKUD JSOU)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou být v omezeném množství a mohou